[اسم]

excavation

/ˌɛkskəˈveɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 حفاری خاک برداری

  • 1.Excavation on the site is likely to continue for several years.
    1. حفاری در آن مکان احتمالا تا چندین سال ادامه خواهد داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان