[قید]

exceedingly

/ɪkˈsidɪŋli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شدیدا به شدت

مترادف و متضاد exceptionally extremely very
  • 1.In tropical zones, it is exceedingly hot and humid.
    1. در مناطق استوایی هوا به شدت گرم و مرطوب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان