[صفت]

excellent

/ˈek.sə.lənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more excellent] [حالت عالی: Most excellent]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عالی بی‌نقص، تمام و کمال

مترادف و متضاد outstanding perfect superb inferior poor
  • 1.Her car is in excellent condition.
    1. ماشین او در موقعیتی عالی قرار دارد.
  • 2.The food was excellent.
    2. غذا عالی بود.
توضیح درباره صفت excellent
صفت excellent به معنای هر چیز/فرد عالی، بی‌نقص و بسیار خوب است.
این صفت همچنین نقش حرف ندا را نیز می‌گیرد و برای نشان دادن اینکه درباره چیزی بسیار خوشحال هستید یا چیزی را تایید می‌کنید نیز استفاده می‌شود، مثلا:
You can all come? Excellent! (همه می‌توانید بیایید؟ عالی است!)
[حرف ندا]

excellent

/ˈek.sə.lənt/

2 عالی

  • 1.You can all come? Excellent!
    1. همه می‌توانید بیایید؟ عالی!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان