[اسم]

Excellency

/ˈɛksələnsi/
قابل شمارش

1 جناب عالی‌جناب، جنابعالی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جناب عالی‌جناب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان