[صفت]

feel-good

/ˈfiːl ɡʊd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more feel-good] [حالت عالی: most feel-good]

1 شادی‌آور نشاط‌آور، مایه خوشحالی و رضایت

  • 1.a feel-good movie
    1. یک فیلم شادی‌آور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان