[اسم]

fin

/fɪn/
قابل شمارش

1 باله (ماهی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: باله
tail fins
باله‌های دم

2 پایدارکننده عمودی (دم هواپیما، اتومبیل و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان