[اسم]

fishing rod

/ˈfɪʃɪŋ rɑd/
قابل شمارش

1 چوب ماهی گیری

معادل ها در دیکشنری فارسی: چوب ماهیگیری
  • 1.An expensive fishing rod
    1. چوب ماهی گیری گران قیمت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان