[اسم]

fishmonger

/ˈfɪʃmʌŋɡər/
قابل شمارش

1 ماهی‌فروش

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماهی‌فروش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان