[اسم]

flu

(influenza)
/fluː/
غیرقابل شمارش

1 آنفلوآنزا

معادل ها در دیکشنری فارسی: آنفولانزا گریپ
to be in bed with flu
به خاطر آنفولانزا در بستر بیماری بودن
 • Steven’s still in bed with flu.
  "استیون" هنوز به خاطر آنفولانزا در بستر بیماری است.
to have (got) the flu
آنفولانزا گرفتن
 • He has got the flu.
  او آنفلوآنزا گرفته‌است.
a flu virus/bug
ویروس آنفولانزا
 • the spread of the flu virus
  شیوع ویروس آنفولانزا
flu epidemic
شیوع آنفولانزا
 • Doctors now fear a flu epidemic.
  دکترها اکنون از شیوع آنفولانزا می‌ترسند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان