[صفت]

flushed

/flʌʃt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more flushed] [حالت عالی: most flushed]

1 سرخ شده (صورت)

  • 1.You look flushed. Are you feeling alright?
    1. به نظر سرخ شده می‌آیی [صورتت به نظر سرخ شده می‌آید]. حالت خوب است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان