[اسم]

fumitory

/fjˈuːmɪtˌoːɹi/
قابل شمارش

1 شاه‌تره (گیاه‌شناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان