[فعل]

to fumigate

فعل گذرا و ناگذر

1 ضد عفونی کردن تدخین کردن، گندزدایی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان