[اسم]

fumigation

/ˌfjuːmɪˈɡeɪʃn/
قابل شمارش

1 تدخین [روشی برای کنترل آفات] دود دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان