[اسم]

fumes

/fjuːmz/
غیرقابل شمارش

1 دود بخار، گاز

  • 1.exhaust fumes
    1. دود اگزوز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان