[عبارت]

go smoothly

/goʊ ˈsmuðli/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به خوبی پیش رفتن بی دردسر پیش رفتن

  • 1.It’ll take about three hours if everything goes smoothly.
    1. اگر همه چیز به خوبی پیش برود، حدود سه ساعت طول خواهد کشید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان