[فعل]

to go sailing

/goʊ ˈseɪlɪŋ/
فعل ناگذر
[گذشته: went sailing] [گذشته: went sailing] [گذشته کامل: gone sailing]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به قایقرانی رفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان