[عبارت]

go running

/goʊ ˈrʌnɪŋ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به دو رفتن دویدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان