[اسم]

intensification

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تشدید تقویت

معادل ها در دیکشنری فارسی: تشدید
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان