[قید]

intensely

/ɪnˈtɛnsli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به‌شدت شدیداً

معادل ها در دیکشنری فارسی: به شدت شدیدا
  • 1.I found the movie intensely boring.
    1. به نظرم آن فیلم، به‌شدت کسل‌کننده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان