[اسم]

intensity

/ɪnˈtɛnsəti/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شدت قوت

معادل ها در دیکشنری فارسی: تشدد حدت سختی شدت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان