[اسم]

invasion

/ɪnˈveɪ.ʒən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اشغال هجوم، تاخت و تاز

معادل ها در دیکشنری فارسی: تجاوز تهاجم
مترادف و متضاد occupation
  • 1.invasion of Palestine
    1. اشغال فلسطین
  • 2.to mount an invasion
    2. هجوم بردن [تاخت و تاز کردن]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان