[صفت]

invincible

قابل مقایسه

1 شکست‌ناپذیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان