[صفت]

invisible

/ɪnˈvɪz.ə.bəl/
غیرقابل مقایسه

1 نامرئی ناپیدا

مترادف و متضاد visible
  • 1.The house was invisible from the road.
    1 . آن خانه، از جاده ناپیدا بود [از این جاده نمی‌شد آن خانه را دید].
  • 2.the invisible world of viruses becomes visible by microscopes.
    2 . دنیای نامرئی ویروس‌ها به وسیله میکروسکوپ مرئی می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان