[اسم]

invitation

/ˌɪn.vəˈteɪ.ʃən/
قابل شمارش

1 دعوت دعوت‌نامه

مترادف و متضاد call request summons
  • 1. I'm happy to accept your invitation.
    1 . با خوشحالی دعوت شما را قبول می‌کنم.
  • 2. Thanks for the invitation to your birthday party.
    2 . ممنون بابت دعوت (شدن) به جشن تولد شما.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان