[صفت]

inviolable

/ɪnˈvaɪələbl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more inviolable] [حالت عالی: most inviolable]

1 مصون ویران نشدنی، نقض نکردنی

مترادف و متضاد safe
  • 1.inviolable territory
    1 . سرزمین ویران نشدنی
  • 2.the inviolable right to life
    2 . حق نقض نکردنی زندگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان