[اسم]

inviolability

/ɪnvˌaɪələbˈɪlɪɾi/
قابل شمارش

1 مصونیت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان