[اسم]

jurist

/ˈdʒʊrɪst/
قابل شمارش

1 حقوقدان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان