[اسم]

lass

/læs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دختر

معادل ها در دیکشنری فارسی: دختربچه دخترک
مترادف و متضاد lassie lad
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان