[اسم]

lass

/læs/
قابل شمارش

1 دختر

مترادف و متضاد lassie lad
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان