[اسم]

lassie

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دختر (شمال انگلیس و اسکاتلند) زن جوان

معادل ها در دیکشنری فارسی: دختربچه دخترک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان