[صفت]

leading

/ˈliːd.ɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more leading] [حالت عالی: most leading]

1 برجسته پیشتاز، اصلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مبرز
  • 1.a leading expert on the country's ecology
    1. یک کارشناس برجسته در اکولوژی [بوم شناسی] کشور
  • 2.the world's leading manufacturer of audio equipment
    2. تولید کننده پیشتاز تجهیزات صوتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان