[اسم]

mana

/ˈmɑːnə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مانا (اساطیر پلی‌نزی) انرژی، قدرت مقدس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان