[اسم]

miser

قابل شمارش

1 آدم مال‌اندوز آدم خسیس

معادل ها در دیکشنری فارسی: خسیس لئیم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان