[اسم]

Natasha

/nɐtˈæʃə/
غیرقابل شمارش

1 ناتاشا [نام دخترانه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان