[اسم]

nation-state

قابل شمارش

1 دولت ملی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان