[اسم]

ocarina

/ˌɑːkəˈriːnə/
قابل شمارش

1 اکارینا ساز بادی باستانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان