[قید]

obvs

(obviously)
/ɑːvz/
غیرقابل مقایسه

1 معلومه (در پیام کوتاه) بدیهی است، واضح است

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان