[اسم]

onomatopoeia

/ˌɑnəˌmætəˈpiːə/
غیرقابل شمارش

1 نام‌آوا تسمیه صوتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: نام‌آوا
  • 1.One theory of the origin of language is that it began as a sort of onomatopoeia as early humans imitated sounds they heard.
    1. یک نظریه در باب منشاء زبان این است که آن با گونه ای از نام آوا آغاز شد، بطوریکه انسان های اولیه صداهایی را که می شنیدند، تقلید می کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان