[صفت]

onomatopoeic

قابل مقایسه

1 وابسته به نام‌آوا تقلیدی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان