[اسم]

onset

/ˈɑːnset/
غیرقابل شمارش

1 آغاز شروع

معادل ها در دیکشنری فارسی: آغاز بروز ابتدا
  • 1.the onset of winter
    1. آغاز فصل زمستان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان