[اسم]

onset

/ˈɑːnset/
غیرقابل شمارش

1 آغاز شروع

  • 1. the onset of winter
    1 . آغاز فصل زمستان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان