[اسم]

oversight

قابل شمارش

1 غفلت خطا، اشتباه، عدم توجه، از نظر افتادگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: غفلت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان