[فعل]

to overshadow

فعل گذرا و ناگذر

1 سایه افکندن تاریک کردن، کم‌نور کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان