[صفت]

overriding

قابل مقایسه

1 ارجح دارای ارجحیت، مهم‌تر از همه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان