[اسم]

persimmon

/pərˈsɪmən/
قابل شمارش

1 خرمالو

معادل ها در دیکشنری فارسی: خرمالو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان