[اسم]

person

/ˈpɜr.sən/
قابل شمارش
[جمع: people]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فرد نفر، شخص

مترادف و متضاد human being individual
  • 1.Dinner cost about $35 per person.
    1. هزینه شام نفری حدودا 35 دلار شد.
  • 2.He's a very dangerous person.
    2. او فرد بسیار خطرناکی است.
  • 3.You're the only person I know at this party.
    3. تو تنها نفری هستی که در این مهمانی می‌شناسم.
کاربرد اسم person به معنای فرد
معادل فارسی اسم person "فرد" است. این اسم به معنای انسان است و به‌خصوص به فردیت او اشاره دارد. مثال:
".He's a very dangerous person" (او فرد بسیار خطرناکی است.)
".You're the only person I know at this party" (تو تنها فردی هستی که در این مهمانی می‌شناسم.)
- در مثال زیر این اسم به انسان اشاره دارد، ولی به فردی که شناخته شده نیست یا نام او مشخص نیست. مثال:
".Dinner cost about $35 per person" (هزینه شام نفری حدودا 35 دلار شد.)
نکته: اسم people حالت جمع این اسم است. البته persons نیز در مواردی استفاده می شود.

2 شخص (دستور زبان)

معادل ها در دیکشنری فارسی: شخص
first/second/third person pronoun
ضمیر اول/دوم/سوم شخص
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان