[اسم]

person

/ˈpɜr.sən/
قابل شمارش
[جمع: people]

1 فرد نفر، شخص

مترادف و متضاد human being individual
  • 1.Dinner cost about $35 per person.
    1 . هزینه شام نفری حدودا 35 دلار شد.
  • 2.He's a very dangerous person.
    2 . او فرد بسیار خطرناکی است.
  • 3.You're the only person I know at this party.
    3 . تو تنها نفری هستی که در این مهمانی می‌شناسم.
کاربرد اسم person به معنای فرد
معادل فارسی اسم person "فرد" است. این اسم به معنای انسان است و به‌خصوص به فردیت او اشاره دارد. مثال:
".He's a very dangerous person" (او فرد بسیار خطرناکی است.)
".You're the only person I know at this party" (تو تنها فردی هستی که در این مهمانی می‌شناسم.)
- در مثال زیر این اسم به انسان اشاره دارد، ولی به فردی که شناخته شده نیست یا نام او مشخص نیست. مثال:
".Dinner cost about $35 per person" (هزینه شام نفری حدودا 35 دلار شد.)
نکته: اسم people حالت جمع این اسم است. البته persons نیز در مواردی استفاده می شود.

2 شخص (دستور زبان)

first/second/third person pronoun
ضمیر اول/دوم/سوم شخص
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان