[فعل]

to poleaxe

/pˈoʊleɪks/
فعل گذرا
[گذشته: poleaxed] [گذشته: poleaxed] [گذشته کامل: poleaxed]

1 شگفت‌زده کردن مات و مبهوت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان