[اسم]

polecat

/ˈpoʊlkæt/
قابل شمارش

1 قاقم دورنگ اروپایی (جانورشناسی)

مترادف و متضاد European polecat

2 گندراسو (جانورشناسی)

مترادف و متضاد skunk
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان