[اسم]

polenta

/pəˈlentə/
غیرقابل شمارش

1 پوره ذرت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان