[صفت]

polemical

قابل مقایسه

1 جنجال‌برانگیز بحث‌برانگیز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان