[اسم]

police dog

/pəˈliːs dɔːɡ/
قابل شمارش

1 سگ پلیس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان