[اسم]

police state

/pəˈlis steɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 حکومت پلیسی نظام پلیسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان